Spoločnosť

  • Názov: BK Process s.r.o.
  • Sídlo: Juraja Fándlyho 2164/13, 010 01, Žilina

Bankové Spojenie

  • IČO: 50 330 799
  • DIČ: 2120273672
  • IBAN: SK8411000000002943023127
  • SWIFT: TATRSKBX

Dátum Vzniku

11. mája 2016, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 65651/L